[ A+ ] / [ A- ]

Aby dodać komentarz na temat naszych usług

Ratownictwo Medyczne Toronto jest dumne z jakości opieki oferowanej naszym pacjentom oraz z usług, które dostarczamy. Aby osiągać i egzekwować najwyższe możliwe standardy, zatrudniamy Jednostkę ds. Standardów Zawodowych. Jednostka ta umożliwia naszym klientom oraz stowarzyszonym z nami agencjom skontaktowanie się z nami bezpośrednio w sprawie świadczonych przez nas usług ratowniczych. Kontakt ten jest możliwy między innymi dzięki naszej Jednostce Raportowej ds. Zdrowia i Przepisów Prawa, która zbiera i przechowuje wszystkie, codzienne raporty ratowników i dyspozytorów medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Długoterminowej Ontario.

Jednostka ds. Standardów Zawodowych odpowiada na skargi i pytania klientów w przewidzianym terminie, dbając o to, aby każda sprawa została odpowiednio zbadana, oraz nadzorując proces dostarczania satysfakcjonujących rozwiązań dla naszych klientów, jeśli tylko jest to możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę (w języku angielskim).
Leave a Comment on Our Service