[ A+ ] / [ A- ]

برای نظردهی دربارۀ خدمات ما

ما در خدمات پیراپزشکی تورنتو به کیفیت مراقبت از بیماران و خدمات خود افتخار می کنیم. به منظور دستیابی و اجرای بالاترین استانداردهای ممکن، ما یک واحد استانداردهای حرفه ای را در استخدام خود داریم. این واحد به مشتریان ما و آژانسهائی که با ما کار میکنند اجازه می دهد تا با تماس مستقیم، خدمات آمبولانس را دریافت نمایند. بخشی از اینکار با بهره گیری از واحد بهداشت و سوابق قانونگذاری که با جمع آوری و ذخیره سوابق سلامتی که هر روزه توسط پیرا پزشکان خدمات پیراپزشکی تورنتو ، بدستور وزارت بهداشت و مراقبتهای بلند مدت اونتاریو گردآوری میشود امکان پذیر است.

واحد استانداردهای حرفه ای برای رضایت مراجعین تا حد امکان پاسخگوی شکایات و سوالات مراجعین در کوتاهترین زمان و حصول اطمینان از بررسی کامل تمام موارد، و نظارت بر روند کار میباشد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحۀ ذیل بروید. (به زبان انگلیسی)
Leave a Comment on Our Service