[ A+ ] / [ A- ]

برنامه های کمکهای اولیه

EMD Toronto Paramedic Services یادگیری کمکهای اولیه و تنفس مصنوعی (احیای قلب و ریه) شاید تنها چیزی است که شما برای نجات جان یکی از عزیزان خود نیاز دارید. حملات قلبی، سکته مغزی یا تشنج اغلب بدون هشدار اتفاق می افتد. شما میتوانید بیاموزید که برای کاهش اثرات سوختگی، شکستگی، یا یک واکنش حساسیتی چه باید کرد. فراگیری کمک های اولیه و تنفس مصنوعی (احیای قلب و ریه) کمک خواهد کرد که شما در موارد اضطراری بطور صحیح عمل کنید.

خدمات پیراپزشکی تورنتو با استفاده از مربیان حرفه ای و مجرب، هفت روز هفته، در مکان های مختلف، انواع مختلف برنامه های آموزشی در این زمینه را ارائه می دهد. در این دوره ها از کمک های اولیۀ استاندارد و نجات اضطراری شروع شده و تا اصول تنفس مصنوعی (احیای قلب و ریه) ادامه مییابد. شما میتوانید کارت شرکت در این کلاسها را به شخصی هدیه کنید و به او این امکان را بدهید که بتواند نجات دهندۀ زندگی افراد مختلف باشد و یا خودتان در این کلاسها شرکت کرده تا بتوانید به دیگران آموزش دهید.

این کلاسها فقط به زبان انگلیسی میباشد. اگرمایل به شرکت در این کلاسها هستید، لطفا از صفحۀ تدریس کمکهای اولیه و تنفس مصنوعی (احیای قلب و ریه) ما دیدن کنید.
CPR & First Aid Courses