[ A+ ] / [ A- ]

EMD Toronto Paramedic Services

وقتی با شمارۀ ۹۱۱ تماس میگیرید چه اتفاقی میافتد

در ابتدا، هنگامیکه شخصی با شمارۀ ۹۱۱ تماس میگیرد با یک تلفنچی صحبت میکند که او را به یکی از خدمات سه گانۀ اورژانس: پلیس تورنتو ، خدمات آتش نشانی تورنتو و یا خدمات پیراپزشکی تورنتو وصل میکند.

بمحض اینکه تلفنچی متوجه شود که تلفن شما برای یک امر اورژانس پزشکی است، شما به خدمات پیراپزشکی تورنتو متصل میشوید و در جوابِ تلفن شما یک آمبولانس فورا اعزام میشود.

چه وقت باید با ۹۱۱ تماس گرفت

شما فقط در مواقع اضطراری باید با ۹۱۱ تماس بگیرید. ۹۱۱ به مردم اولویت دسترسی به خدمات اورژانس را میدهد و باید فقط بوسیلۀ کسانی که واقعا به آن نیاز دارند استفاده شود. گاهی اوقات فهمیدن اینکه مشکل شما جدی است یا نه بسیار دشوار است. لیست ذیل چند نمونه از مواردی است که در صورت وقوع شما به مراقبت های ویژه نیاز داشته و باید به بخش اورژانس بیمارستان رفته و یا با شمارۀ 911 تماس بگیرید*
 • هنگامیکه درقفسۀ سینۀ خود احساس درد یا گرفتگی میکنید
 • هنگامیکه دچار درد بسیار شدید میشوید
 • هنگامیکه دچار تنگی نفس میشوید
 • وقتی که شخصی دچار خفگی و یا مشکل تنفسی میشود
 • هنگامیکه گمان میکنید استخوانتان شکسته یا ترک خورده و یا زخمی دارید که نیاز به بخیه داشته باشد
 • هنگامیکه بطور ناگهانی دچار سردرد شَدید، مشکل بینائی و ضعف و بیحسی و/یا صورت، دست و پایتان سوزن سوزن شده، مشکل حرف زدن و یا سرگیجه دارید
 • اگر فرزند شما اسهال و استفراغ گرفته و قادر به خوردن و نوشیدن نیست
 • اگر نوزاد زیر ششماه دچار تب بالای ۵/۳۸ درجه شود

* اگر دچار شک هستید که آیا مورد شما اضطراری است یا خیر، به شمارۀ 911 زنگ بزنید. آمبولانس شما را به محل صحیح اورژانس خواهد برد.

تماس با ۹۱۱ اگر انگلیسی صحبت نمیکنید

حتی اگر انگلیسی صحبت نمیکنید، کمک فقط چند لحظه ای با شما فاصله دارد. ما در حال حاضر به مترجمانی که با بیش از ۱۴۰ زبان صحبت میکنند دسترسی فوری داریم. بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که در مواقع اضطراری، تماس با ۹۱۱ و اجازۀ دسترسی مستقیم به مترجمان میتواند ثانیه های گرانبهائی را صرفه جوئی کند.

اگر دوستان یا اعضاء خانوادۀ شما انگلیسی صحبت نمیکنند، بسیار مهم است به آنها تفهیم کنید که در صورت بروز خطر بجای صرف وقت برای جستجوی فردی انگلیسی زبان، بهتر است اینکه دنبال کسی که به زبان خودشان صحبت کند بگردند، میتوانند بطور مستقیم با شمارۀ ۹۱۱ تماس بگیرند.

911 in any language 2

هنگام تماس با شمارۀ ۹۱۱، چه انتظاری باید داشته باشید

وقتی با ۹۱۱ تماس میگیرید بخاطر داشته باشید که باید آرامش خود را حفظ کنید و اطلاعات خود را روشن و واضح ارائه نمائید. آماده باشید که اطلاعات زیر را در اختیار بگذارید:

اولین کسیکه با شما صحبت میکند از شما خواهد پرسید که به کدامیک از خدمات پلیس، آتش نشانی و یا آمبولانس نیاز دارید و اگر انگلیسی صحبت نمیکنید، زبان شما چیست.

اگر شما نیازمند خدمات اضطراری پزشکی باشید شما را به مرکز تلفنی اورژانس پزشکی وصل میکنند که به

 • محل وقوع حادثه
 • توضیحی دربارۀ وقوع حادثه
 • اسم، آدرس و شمارۀ تلفن شما
 • در صورت نیاز، شمارۀ آپارتمان و کد ورودی

خواهشمند است بخاطر داشته باشید که مرکز تلفنی اورژانس پزشکی باید سئوالات مشخص و به ترتیب مشخص از شما بپرسد تا بتواند هرچه سریعتر و موثرتر به شما کمک کند.

در صورت درخواست شخصی که جوابگوی تلفن شماست، تماس را قطع نکرده و به سئوالات بیشتری پاسخ دهید.

چه کار دیگری باید انجام دهم؟

پس از اینکه اطلاعات خود را در اختیار تلفنچی قرار دادید، پیراپزشکان با کمک امور ذیل میتوانند به شما یاری دهند.

 • راه دسترسی به بیمار را باز نگهدارید: مبلمان را جابجا کرده و در را باز کنید
 • در صورت امکان یکنفر از شما به استقبال آمبولانس برود
 • اطمینان حاصل کنید که شمارۀ پلاک منزل کاملا دیده شود
 • اگر در خانه زندگی میکنید، چراغهای بیرونی را در هنگام شب روشن کنید
 • اگر در آپارتمان زندگی میکنید در سالن پائینی منتظر آمبولانس شده و آسانسور را باز نگه دارید
 • بهیچوجه بیمار را از جای خود تکان ندهید مگر اینکه خطر جانی وجود داشته باشد