[ A+ ] / [ A- ]

Ambulance

911
در صورت بروز موقعیت اورژانس پزشکی برای دریافت خدمات پیراپزشکی با شمارۀ ۹۱۱ تماس بگیرید

خدمات پیراپزشکی تورنتو خدمات اورژانس آمبولانس در شهر تورنتو را تامین می کند. هنگامیکه شخصی بعلت اورژانس پزشکی با شمارۀ ۹۱۱ تماس میگیرد، پیرا پزشکان تورنتو بیمار را ارزیابی و درمان کرده و به بخش اورژانس بیمارستان انتقال میدهند. خدمات پیراپزشکی تورنتو بزرگترین خدمات آمبولانس شهری در کانادا و تنها سرویس خدماتی آمبولانس اورژانس در تورنتو میباشد.

خدمات پیراپزشکی تورنتو سیستم پیشرفته مراقبت های قبل از بیمارستان را در سراسر شهر به شهروندان ارائه میکند.

از سال ۱۹۹۷ تمامی اعضاء خدمات پیراپزشکی و خدمات اورژانس آمبولانس تورنتو دارای گواهینامۀ پیراپزشکی میباشند. داشتن این گواهینامه به این معنی است که بالاتر و فراتر از حمل و نقل بیمار، ما قادر به تامین مراقبتهای فوری و پیچیده از بیمار در محل و همچنین در راه عزیمت به بیمارستان هستیم.

۹۱۱ شمارۀ تلفنی راحت برای بخاطر سپردن است که بوسیلۀ آن میتوانید به تمام خدمات اورژانس در داخل تورنتو مانند آمبولانس، پلیس و آتش نشانی دسترسی داشته باشید. شما می توانید از هر نقطه با شمارۀ ۹۱۱ تماس بگیرید. تماس گرفتن با این شماره از تلفن عمومی رایگان میباشد.


911 in any language